V spolupráci s internetovým portálom Poistenie.sk sme pre vás pripravili online cestovné poistenie. Cez internet tak môžete uzavrieť poistenie liečebných nákladov spolu s množstvom pripoistení. Zároveň tým podporíte fungovanie našich stránok, aby sme vás aj naďalej mohli inšpirovať dobrodružstvami z ciest.

Skutočný príbeh: Kamarát si v Taliansku na lyžovačke natrikrát dolámal nohu. Operácia, ostatné náklady a následné prevezenie sanitkou na Slovensko vyšlo na cca. 7000 EUR. V plnej výške mu to zaplatila cestovná poisťovňa z jeho celoročného cestovného poistenia za 28 EUR…;)

Prečo potrebujem cestovné poistenie?

Pri cestách do zahraničia vám zdravotná starostlivosť nie je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia, ktoré povinne platíte na Slovensku. Výnimkou sú krajiny EÚ, kde sú nevyhnutné zákroky uhrádzané prostredníctvom Európskej kartičky poistenca. Toto však platí len v štátnych zariadeniach. Tých je hlavne na západe menej ako tých súkromných. Pre tieto prípady komerčné poisťovne poskytujú Poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

Čo všetko mi ešte kryje cestovné poistenie?

Okrem preplatenia liečebných nákladov je nesmiernou výhodou asistenčná služba, ktorá je už dnes automatickou súčasťou každého produktu cestovného poistenia. Na non-stop telefonickej linke vám poskytnú všetky potrebné informácie, zorganizujú ošetrenie, pomôžu s komunikáciou v cudzom jazyku, pomôžu pri vybavovaní odcudzených dokladov a podobne.

Ďalšími vymoženosťami sú pripoistenia. V súčasnosti ich môžete dojednať k poisteniu celý rad. Medzi najdôležitejšie patria:

  • Poistenie zodpovednosti – v prípade, že spôsobíte škodu na zdraví, ušlom zisku alebo majetku tretej osobe a táto bude škodu vymáhať, poisťovňa náklady preplatí. Súčasťou poistenia sú aj právne náklady na obranu voči nárokom poškodenej osoby.
  • Úrazové pripoistenie – v prípade úrazu poisťovňa vyplatí jednorazové bolestné. Nijako nesúvisí s nákladmi na liečenie.
  • Poistenie batožiny – v prípade straty, zničení, alebo odcudzení nahradí škodu poisťovňa
  • Poistenie storna – v prípade, že sa nemôžete zúčastniť cesty (väčšinou zo zdravotných dôvodov), poisťovňa nahradí náklady, ktoré ste už na zájazd museli vynaložiť.
  • Poistenie nevyčerpanej dovolenky – v prípade predčasného návratu poisťovňa nahradí škodu.
  • … a množstvo ďalších

Prečo práve poistenie cez internet?

Cestovné poistenie nebýva veľkou položkou v porovnaní s cenou celého zájazdu. Aj tak je však dôležité si poistenie porovnať. Okrem ceny sú dôležité aj výška krytia a spomínaný zoznam pripoistení, ktorý poistka obsahuje. Online aplikácia, cez ktorú poistenie ponúkame vám pomôže zorientovať sa v produktoch a vybrať pre vás ten najvýhodnejší a následne ho aj uzavrieť. To všetko za menej ako 5 minút a z pohodlia pred počítačom.

Kto sú Poistenie.sk?

Za partnera, ktorý vám poradí s poistením sme si vybrali Poistenie.sk, pretože je na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov. Bol prvým webom o poistení na Slovensku a okrem online poistenia poskytuje aj komplexné, bezplatné poradenstvo. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať infolinku – 0948 117 707.


CESTUJTE VLAKOM PO CELEJ EURÓPE ZA NAJLEPŠIE CENY