CestopédiaLetecká doprava

Kompenzácia za zrušený let

Od roku 2004 sú práva cestujúcich v leteckej doprave upravované v rámci Európskej únie nariadením č. 261/2004. Toto nariadenie rieši pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim, ktorých let meškal alebo bol zrušený a ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla. Napriek tomu, že od prijatia tohto nariadenia uplynulo už viac ako 13 rokov, stále mám pocit, že o možnosti získania kompenzácie za meškanie alebo zrušenie letu vie iba málokto. Po (takmer) osobnej skúsenosti som sa preto rozhodol napísať článok, aby sa o svoje práva začalo zaujímať viac ľudí.

Pri využívaní služieb leteckých spoločností v rámci Európskej únie máte ako cestujúci určité práva, pri porušení ktorých vám vzniká nárok na určitú formu kompenzácie zo strany leteckej spoločnosti. Týka sa to najmä situácií, keď vám letecká spoločnosť neoprávnene odmietne nástup do lietadla, keď váš let mešká alebo je zrušený, keď vás letecká spoločnosť svojvoľne preradí do vyššej alebo nižšej triedy, prípadne keď sa vám počas letu stratí alebo omešká batožina. Všetky tieto situácie upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 a výkladové usmernenie k nariadeniu č. 261/2004. Práva cestujúcich sa uplatňujú pri nasledujúcich letoch:

 • všetky lety v rámci EÚ bez ohľadu na pôvod leteckej spoločnosti
  (napr. Bratislava – Londýn s Ryanair alebo Viedeň – Barcelona s Air China)
 • všetky lety z EÚ do destinácie mimo EÚ bez ohľadu na pôvod leteckej spoločnosti
  (napr. Londýn – New York s British Airways alebo s American Airlines)
 • všetky lety do destinácie v EÚ prevádzkovaných leteckou spoločnosťou z EÚ
  (napr. Los Angeles – Viedeň s Austrian Airlines, ale nie New York – Londýn s American Airlines)

predstavuje 28 členských štátov EÚ a tieto štáty.

Zrušený let

Pod zrušením letu sa myslí, ak sa zruší váš pôvodný let a presunú vás na iný, ak vaše lietadlo odletelo, no muselo sa vrátiť späť a vás presunuli na iný let, prípadne ak lietadlo doletí na iné konečné letisko, než aké máte uvedené na letenke. Posledný prípad sa považuje za zrušenie letu, iba ak ste s presmerovaním letu na letisko vašej konečnej destinácie alebo inej destinácie nesúhlasili, resp. ak letisko príletu neobsluhuje to isté mesto alebo región. V opačnom prípade sa obe situácie považujú za meškanie.

Vybavte si svoju kompenzáciu bez starostí cez ClaimCloud.

Ak sa váš let zruší, od leteckej spoločnosti si môžete nárokovať bezplatnú pomoc a starostlivosť, náhradu výdavkov alebo alternatívny let a v určitých prípadoch aj finančné odškodnenie.

Bezplatná pomoc a starostlivosť

Povinne poskytovaná pomoc zahŕňa:

 • občerstvenie a stravu
 • ubytovanie (ak vám bola rezervácia presunutá a musíte čakať jeden alebo viac dní)
 • prepravu do ubytovania a späť na letisko
 • 2 telefonické hovory, telexy, faxy alebo e-maily

Ak vám pomoc/starostlivosť poskytnutá nebola a museli ste si napríklad jedlo a pitie (v rozumnej a vhodnej miere) zabezpečiť sami, odložte si účtenky, keďže môžete od prepravcu žiadať ich preplatenie. To isté platí aj v prípade ubytovania, keďže pri veľkých výpadkoch vám letecká spoločnosť s najväčšou pravdepodobnosťou nebude schopná pomôcť s jeho rezerváciou. Nečakajte však, že vám v plnej výške preplatia luxusný a drahý hotel, ak existuje cenovo dostupnejšia alternatíva. V takom prípade je dôležité mať aspoň nejakú dôkazovú dokumentáciu.

Pri nevyužitej letenke môžete požiadať o vrátenie letiskových poplatkov.

Náhrada výdavkov alebo alternatívny let

V prípade odmietnutia nástupu do lietadla alebo zrušenia letu vám prepravca musí ponúknuť jednu z týchto možností:

 • náhradu výdavkov na letenku a pri prípojných letoch aj čo najskorší návrat na letisko miesta odletu
 • čo najskoršie presmerovanie do konečnej destinácie
 • presmerovanie do konečnej destinácie v neskoršom termíne za porovnateľných podmienok (v závislosti od voľného miesta)

Z vyššie uvedených možností si môžete vybrať vždy iba jednu. Ak vám letecká spoločnosť neponúkne alternatívny let alebo návrat, musí vám preplatiť náklady na letenku. Ak vám neponúkne možnosť alternatívneho letu a jednostranne sa rozhodne, že vám preplatí pôvodnú letenku, spolu s ňou vám musí preplatiť aj prípadný cenový rozdiel pri novej (porovnateľnej) letenke.

Finančné odškodnenie

Za určitých podmienok máte v prípade zrušenia letu nárok aj na finančné odškodnenie, ktorého výška závisí od vzdialenosti letu:

 • 250 EUR pri letoch do 1 500 km
  (125 EUR ak do konečnej destinácie doletíte s max. 2-hodinovým meškaním)
 • 400 EUR pri letoch nad 1 500 km v rámci EÚ a ostatných letoch od 1 500 do 3 500 km
  (200 EUR ak do konečnej destinácie doletíte s max. 3-hodinovým meškaním)
 • 600 EUR pri letoch dlhších ako 3 500 km
  (300 EUR ak do konečnej destinácie doletíte s max. 4-hodinovým meškaním)

Ak vás letecká spoločnosť informuje o zrušení letu viac ako 14 dní vopred, nárok na odškodnenie nemáte. To isté platí aj v prípade, ak vás informuje 2 týždne až 7 dní vopred a zároveň vám ponúkne alternatívny let s odletom do 2 hodín pred pôvodným termínom odletu a príletom do 4 hodín po pôvodnom čase príletu. Nárok na odškodnenie rovnako nemáte ani v prípade, ak sa o zrušení letu dozviete menej ako 7 dní pred odletom, no letecká spoločnosť vám ponúkne alternatívny let, ktorým odletíte max. 1 hodinu pred pôvodným termínom odletu a do konečnej destinácie neprídete neskôr ako 2 hodiny po pôvodne plánovanom čase príletu.

Získajte kompenzáciu pohodlne a bez starostí cez ClaimCloud
(odmena za službu je štandardne 25 % z vymoženej sumy + DPH, čo nie je zlé :-).

Rovnako si finančné odškodnenie za zrušený let nemôžete uplatňovať ani v prípade mimoriadnych okolností, ktoré sú mimo kontroly leteckej spoločnosti:

 • rozhodnutia manažmentu letovej prevádzky (zvýšená premávka na letisku, nedostupnosť odletovej dráhy, ale nie neskorý prílet lietadla danej leteckej spoločnosti)
 • nestabilná politická situácia a bezpečnostné riziká
 • zlé počasie (nie počasie ovplyvňujúce prílet vášho lietadla z inej destinácie)
 • štrajk na letisku (personál mimo leteckej spoločnosti) alebo neoficiálny (bez schválenia vedenia odborov) štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti
  V prípade štrajku zamestnancov leteckej spoločnosti ide o nejasnú situáciu. Zatiaľ čo taký Ryanair tvrdí, že ide o mimoriadnu okolnosť, ktorú nemá pod kontrolou a preto cestujúcim odškodné vyplácať nebude, iné zdroje uvádzajú, že štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti sa nepovažuje za mimoriadnu okolnosť a cestujúci nárok na odškodné majú.
 • stret s vtákom a nútený návrat na zem
 • núdzová zdravotná situácia na palube lietadla

Väčšina technických problémov zistených počas údržby lietadla alebo spôsobených jeho nedostatočnou údržbou, prípadne náraz mobilných nástupných schodíkov do lietadla nie sú považované za mimoriadne okolnosti.

Aby sme si to zhrnuli, nárok na odškodnenie máte vtedy, ak vás o zrušení letu prepravca informuje menej ako 14 dní pred odletom a neposkytne vám vhodnú alternatívu. Dokazovaciu povinnosť o dostatočnom informovaní má letecká spoločnosť.

Žiadosť o finančné odškodenie

Svoje práva by ste si vždy mali uplatňovať najskôr u svojho leteckého prepravcu. Využiť na to môžete buď príslušný formulár na stránke leteckej spoločnosti alebo ich zákaznícku linku, prípadne jednotný formulár na sťažnosti o porušení práv cestujúcich v leteckej doprave (SK alebo EN verzia). Ja som svoju sťažnosť podal online na stránke prepravcu, no pripojil som k nej aj vyplnený jednotný formulár. Formulár je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ vrátane slovenčiny a je v podstate jednoduchý, s jeho vyplnením by ste preto nemali mať žiadne problémy. Dôležité je, aby ste si až do vyriešenia vašej sťažnosti uschovali všetky potrebné dokumenty (palubnú vstupenku, potvrdenie rezervácie, informáciu o zrušení letu, účtenky za taxíky, občerstvenie a ubytovanie).

Ak prepravca na vašu sťažnosť nereaguje, môžete sa obrátiť na príslušný kontrolný orgán v krajine, kde k porušeniu došlo (napr. v prípade odletu z Viedne to bude Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte). Ak prepravca na vašu sťažnosť reagoval, no jeho odpoveď vás neuspokojila, svoju sťažnosť môžete riešiť mimosúdnou cestou, prípadne prostredníctvom internetu cez platformu na riešenie sporov online (v prípade leteniek zakúpených online). V prípade letov poskytovaných jedným prepravcom v rámci EÚ môžete svoju sťažnosť podať na vnútroštátny súd v mieste príletu alebo odletu, resp. v krajine, kde je prepravca zaregistrovaný.

Nechajte sa hádať iných

Ak sa do procesu žiadosti o kompenzáciu nechcete púšťať sami, môžete využiť služby niektorej zo spoločností, ktoré majú „hádky“ s leteckými spoločnosťami ako jednu zo svojich podnikateľských aktivít. Napr. spoločnosť ClaimCloud váš prípad zhodnotí a ak zistí, že máte na odškodnenie nárok, vášho prípadu sa ujme jeden z ich advokátov a celý proces absolvuje za vás. Výhodou je, že s celou žiadosťou o kompenzáciu nebudete mať žiadnu starosť. Nevýhodou zasa, že vám spoločnosť zo získanej kompenzácie strhne svoju províziu vo výške 25 % + DPH, čiže napríklad z kompenzácie vo výške 250 EUR vám zostane cca 175 EUR. Províziu firme platíte iba vtedy, keď sa im podarí pre vás kompenzáciu reálne získať, čo je ďalšou výhodou takejto spolupráce.

Pár slov na záver

Pri žiadosti o finančné odškodnenie za zrušený let sa obrňte trpezlivosťou. Celý proces môže trvať od niekoľkých týždňov do viacerých mesiacov, keďže pravidlá EÚ nestanovujú lehotu na zaplatenie kompenzácie.

Na záver jedna pozitívna informácia: o finančné odškodnenie/kompenzáciu za zrušený let môžete žiadať až 3 roky spätne. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa spýtajte v komentároch – ak budem vedieť, pomôžem…;)

Úvodná fotka: Daniel Lim na Unsplash


CESTUJTE VLAKOM PO EURÓPE ZA NAJLEPŠIE CENY

Články autora:

(ne)Prekvapivo milujem cestovanie, predovšetkým lietanie, lietadlá akéhokoľvek druhu a kvalitné hotely. Pracujem ako prekladateľ, no baví ma aj online marketing a po večeroch si tu vypisujem články o cestovaní. Prajem hladké čítanie...;)

58 komentárov

 1. Jana

  Dobrý deň, mala som booknuty let z Rima Ciampino do Bratislavy dňa 25/10/2019 cez spoločnosť Ryanair. Let zrušili z dôvodu štrajku. Ponúkli mi vrátenie peňazí alebo náhradný let ale až na utorok 29/10/2019. Nakoľko som sa nemohla toľko zdržať v Ríme a ani som nemala už ubytovanie tak som sa rozhodla booknut let cez spoločnosť Wizzair, ktorý letí 25/10/2019 ale z Rima Fiumicino do Viedne Schwechat. Zo Schwechatu som zakúpila lístok na autobus do Bratislavy. Môžem si nárokovať preplatenie autobusu a rozdielu leteniek? Prípade 250€kompenzáciu? Ďakujem.

  • Jana

   O zrušení letu som sa dozvedela 23/10/2019..

  • Mike

   Ahoj Janka, no celkom zložitý prípad…v prvom rade ten štrajk – tam je to trochu nejasné, treba vedieť, kto štrajkoval. Ak letiskový personál (nad ktorým nemá letecká spoločnosť kontrolu) alebo išlo o neohlásený štrajk (neschválený odborovou organizáciou prepravcu), potom nárok na odškodnenie/kompenzáciu nemáš, lebo sa to považuje za mimoriadnu okolnosť. Ryanair navyše úplne odmieta štrajk ako dôvod na vyplácanie odškodného.

   Čo sa týka náhradného letu, ten ti ponúkli a výkladové usmernenie k nariadeniu 261/2004 hovorí:

   Keď však letecký dopravca môže preukázať, že ak cestujúci súhlasil s poskytnutím svojich osobných kontaktných údajov, skontaktoval sa s cestujúcim s cieľom poskytnúť pomoc požadovanú podľa článku 8, ale cestujúci si napriek tomu pomohol alebo zorganizoval presmerovanie sám, potom letecký dopravca môže konštatovať, že nie je zodpovedný za žiadne dodatočné náklady, ktoré cestujúcemu vznikli, a môže sa rozhodnúť neuhradiť mu ich.

   Nie som si istý, či je toto presne tvoja situácia, ale zdá sa mi, že by mohla byť. Nakoniec si si od Ryanair dala preplatiť pôvodnú letenku? Lebo ak áno, Ryanair je tuším mimo obliga pri zabezpečovaní ti náhradnej letenky.

   Nie je to jednoduché a letecké spoločnosti sa samozrejme bránia najlepšie ako vedia. Stále sa ale môžeš obrátiť na ClaimCloud a oni prezistia, aké sú tvoje šance.

   • Janka

    Ahoj, Ďakujem za odpoved. No V e-maily štrajk označili ako “General Strike of Italian Air Traffic Controllers”.
    Nakoniec som si dala vrátiť peniaze za letenku keďže let o 4dni neskôr nepripadal do úvahy. Písala som im tam aj email, či môžem použiť inú dopravu a či preplatia rozdiel. Odpísali mi až keď som bola doma aj to zamietavu odpoved. Skúsila som napísať aj na to vaše nároky tak uvidím. V každom prípade by ma ešte zaujimalo v prípade že by som ostala tam ďalšie 4dni, preplatil by mi Ryanair ubytovanie a stravu? Ak áno do akej výšky? Je to neak limitovane? Ďakujem.

   • Mike

    Ahoj Jani, no ak to bol štrajk leteckých dispečerov, tak potom je to asi bez šance. Keďže nad nimi nemá letecká spoločnosť žiadnu kontrolu, v prípade nároku na odškodné sa to považuje za mimoriadnu okolnosť. Ale veď uvidíš, čo ti odpíšu z Vašenároky.sk.

    K tvojej otázke ohľadom ubytovania – myslím si, že áno. V čl. 9 ods. 1 nariadenia (ES) 261/2004 sa píše, že sa cestujúcim bezplatne ponúkne:

    a) jedlo a občerstvenie zodpovedajúce času čakania;
    b) hotelové ubytovanie v prípadoch:
    – keď je nutný pobyt jednu noc alebo viac nocí, alebo
    – keď je nutný pobyt dodatočný k pobytu, ktorý predpokladal cestujúci;

    Takže ak si mala odlietať 25.10., no náhradný let ti ponúkli až 29.10., mali by ti preplatiť jedlo aj ubytovanie. Reálnu skúsenosť s tým ale nemám, ani nepoznám nikoho takého, kto by takúto asistenciu dostal.

 2. Michaela

  Ahoj MIke.
  Ďakujem veľmi pekne za promptnú odpoveď. Skúsim cez ClaimWin.
  Pekný deň.

 3. Michaela

  Ahoj Mike. Pred pár dňami dcéra letela spoločnosťou Lauda z Bukurešti do Viedne. Nastúpili do lietadla, 3 hodiny sedeli v lietadle, potom im oznámili, že budú mať meškanie (poškodené dvere lietadla) a zabezpečili im náhradný let. Plánovaný odlet mal byť 15.30 a odlietali 23.30 (meškanie 8 hodín). Na letisku vo Viedni si na vlastné náklady zakúpila ubytovanie v hoteli, bola noc a prípoj vlaku z BA stanice do ZA bol až nad ránom. Chcem sa opýtať, má nárok na preplatenie hotela? Má nárok na odškodnenie? Ďakujem veľmi pekne.

  • Mike

   Ahoj Michaela, môj názor je taký, že tvoje dcéra MÁ nárok na odškodnenie 250 EUR, hotel vo Viedni jej však zrejme nikto nepreplatí, keďže letecká spoločnosť ju dopravila do konečnej destinácie…jej cesta do Žiliny už nie je záležitosťou leteckej spoločnosti. Ak by napríklad leteli (vymyslím si) cez Varšavu a do Viedne až nasledujúci deň, tam by jej to ubytovanie museli zabezpečiť.

 4. katka

  Ahoj Mike!

  Air Canada mi zrušila let do MEX 19 dní pred odletom z VIE. Ponúkli mi rovno refund pôvodnej letenky keďže mi nevedia zabezpečiť náhradný let. Medzičasom však ceny nových leteniek do MEX v rovnakom termíne stúpli. Mám nárok na preplatenie tohto rozdielu?

  Ďakujem,

  Katka

  • Mike

   Ahoj Katka, myslím si, že máš nárok na preplatenie toho rozdielu. Vo výkladovom usmernení k nariadeniu č. 261/2004 (časť 4.2., druhý odsek) sa píše:

   Ak letecký dopravca neponúkne možnosť výberu medzi vrátením peňazí a presmerovaním a v prípade prípojných letov medzi vrátením peňazí a spiatočným letom na letisko odletu a presmerovaním, ale jednostranne sa rozhodne vrátiť cestujúcemu peniaze, cestujúci má nárok na ďalšiu úhradu cenového rozdielu oproti novej letenke za porovnateľných prepravných podmienok.

   Toto neplatí, ak sa ti snažili nájsť náhradný let, no ty si si medzičasom niečo bookla sama. To ale zrejme nie je tvoj prípad, keďže píšeš, že ti ponúkli refund, keďže ti nevedeli zabezpečiť náhradný let. Ak chceš, môžeš mi preposlať ten e-mail od Air Canada, aby som presne videl, čo ti napísali (pošli na blog@cestujemeposvete.sk).

 5. Jaro S

  Ahoj Mike,
  chcel by som vedieť tvoj názor, alebo skúsenosť čitateľov týchto komentárov. Nárokoval som si kompenzáciu za zrušený let u spoločnosti Laudamotion. Na letisku nám povedali, že piloti majú nalietané veľa hodín, tak nemôžu pokračovať ďalej. Bohužiaľ papier na príčinu zrušenia letu nemám.
  Toto je ich vyjadrenie s ktorým nie som spokojný:

  „Ľutujeme zrušenie vášho letu OE 56 z Berlína Tegel – TXL do Fuerteventura – FUE dňa 05.06.2018.
  Tento let bol, bohužiaľ, zrušený z dôvodu skoršieho prerušenia letu v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré spôsobili nárazový efekt do denného letového poriadku lietadla.“

  Ďakujem za každý názor, alebo riešenie podobnej skúsenosti.

  • Mike

   Ahoj Jaro, bohužiaľ, o takýchto praktikách leteckých spoločností počujem nie prvý raz. Na letisku ti povedia jedno, no ako oficiálny dôvod na papieri uvedú niečo úplne iné. Keďže ako obyčajný smrteľník sa ti bude ťažko so spoločnosťou argumentovať/bojovať, v tomto prípade by som ti odporučil obrátiť sa na spoločnosť, ktorá sa vymáhaním kompenzácií zaoberá. Napríklad ClaimCloud – zaplatíš im síce províziu 25 % + DPH (samozrejme iba ak niečo pre teba vymôžu), no budeš to mať bez starostí a oni už predsa len vedia, ako na nich. Odkedy s nimi spolupracujem, tak pomohli už vyše 70 návštevníkom tejto stránky.

 6. Ľubomira Tulejova

  Ahoj Mike Chcem sa ta spytat 16.7 2019 sme mali planovany odlet z Egypta priamo do Kosic …Den pred odletom nam prisiel delegat oznamit ,ze let z Bratislavy do Kosic je zruseny.Takze sme prileteli len do Bratislavy a BA do KE nas odviezol autobus ..co mi narosilo moje dalsie cestovanie do prace.Pytam sa,mam niejaky narok na niejaku kompezaciu? Ked ze si myslim ze letenky z BA do KE boli drahsie ako cestovat autobusom.Letela som z detmi 2.dcery …Dakujem velmi pekne za odpoved

  • Mike

   Ahoj Ľubomíra, skús mi napísať bližšie informácie o lete (pôvodný čas odletu/príletu do KE, čas odletu/príletu do BA, letecká spoločnosť), podľa toho ti budem vedieť povedať alebo aspoň poradiť.

 7. Michal

  Ahoj.
  Leteli sme z Tuniska. Leteli sme spoločnosťou Tunis Air. Na Slovensko sme mali prísť v utorok 9.7 ale zrušili nám let {údajne kvôli tomu ze nemajú dosť lietadiel} a presunuli na 11.7.
  Leteli sme do BA.
  Mam nárok na odškodné?
  Ďakujem s pozdravom Michal

  • Mike

   Ahoj Michal, mám pocit, že ani nie, keďže ste leteli síce do EÚ, ale letecká spoločnosť Tunis Air nie je z EÚ…:-(

 8. Daša

  Ahoj, prosím ťa, našla som si formulár na stránke wizz air, ale nedá sa tam v ňom ďalej pokračovať, vždy ma to vyhodí, je to normálne? vraj si mám otvoriť plán letu, ale ak kliknem na let, tam už nie sú žiadne možnosti……

  • Mike

   Ahoj Daša, skús mi poslať na e-mail informácie o lete (blog@cestujemeposvete.sk), skúsim to ja…

 9. Patrik Purgat

  Ahoj prosím ta, stala sa nám taká bizarná situácia kedy mame naplánovaný trip na 3 dni a letecká spoločnosť nám odlet presunula o 1 deň (čiže by sme leteli utorok a naspäť stredu). Pozeral som odlety Ryanairu a letia naspäť aj vo štvrtok. Máme nárok na posunutie aj dátumu odletu o jeden deň?
  Diky :)

 10. Alena

  Ahoj Mike,
  Zaciatkom septembra som ti pisala ze nam zrusili planovany let so spolocnostou Eurowings. Vyplnila som formular na kompenzaciu zruseneho letu a poslala do spolocnosti na tu adresu ktoru si mi uviedol v sprave. Poslane to bolo 6.9. Do dnesneho dna sa neozvali ani mailom ani pisomne. Co by som mala robit. Nemam do spolocnosti zavolat ci prijali moju ziadost alebo este cakat?? Budem rada ak mi poradis. Dakujem ti.
  Alena

  • Mike

   Ahoj Alena, prepáč, že odpovedám až teraz, ale cestoval som po svete :D
   Eurowings na svojej stránke píše, že ak si sa na nich obrátila a ani po 2 mesiacoch nedostala odpoveď (v tvojom prípade to nastane 6.11.), môžeš sa obrátiť na organizáciu söp. Na stránke majú aj online formulár, ktorý môžeš použiť:
   https://soep-online.de/beschwerdeformular-flug.html
   Hádam sa to v tvojom prípade pohne…

 11. Eva

  Ahoj Mike,

  aj ja by som chcela poprosit o pomoc. Sedim na letisku a mam čas do náhradného letu, tak skúmam situáciu. Práve dnes mi zrušil Vueling let z Viedne do Barcelony (odlet 14.10) a ponukol mi nahradny zajtra rano o 11.00.
  Avšak moja finálna destinácia je Lisabon a mala som v Barcelone prestúpiť na let do Lisabonu, kde by som bola o 20.00.
  Ground staff z Vuelingu mi povedal, že buď akceptujem nahradny let zajtra dopoludnia alebo si môžem kúpiť náhradný let z EuroWings do Barcelony.
  Keďže Barcelona nie je moja finálna destinácia, Eurowings mi nedokázal ponúknuť taký let, aby som bola v Lisabone.
  A tak som si kúpila novú letenku z Viedne do Lisabonu priamo (cez TAP) a prílet do Lisabonu je dnes o 22.15.
  Staff z Vuelingu mi povedal, že mám nárok na preplatenie tejto novej letenky, ale podľa tvojich odpovedí sa mi to teda nezdá.
  Na čo mám nárok v takomto prípade?
  Ďakujem vopred za odpoveď.
  Eva

  • Mike

   Ahoj Eva, napíšem ti, čo si o tom myslím ja. Pri odpovedi vychádzam z informácií na stránke Vueling a zo smernice 261/2004.

   Podľa mňa máš v tomto prípade nárok na preplatenie oboch leteniek (VIE-BCN a BCN-LIS), keďže „lety už naďalej neslúžia účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho“ (čl. 8(1)(a) smernice 261/2004) a kompenzáciu vo výške 250 EUR (ak nebol let zrušený kvôli mimoriadnej okolnosti – skús si dať od Vuelingu potvrdiť dôvod zrušenia, nech si potom nevymýšľajú). Čo sa týka preplatenia ceny tej novej letenky, to som si nie istý, ale budem veľmi rád, ak ma budeš informovať o výsledku. V každom prípade by som si od nich nárokoval preplatenie tých nevyužitých leteniek, kompenzáciu vo výške 250 EUR a tiež preplatenie tej novej letenky a oni sa ti už vyjadria, že na čo máš nárok. Môžeš na to využiť formulár na ich stránke.

   Prípadne to môžeš zadať do spoločnosti Vašenároky.cz na posúdenie a oni ti tiež povedia, čo by sa tam dalo robiť…ak to budeš chceť nechať riešiť ich (za províziu 20%), podpíšeš im plnú moc na zastupovanie, ak nie, tak nepodpíšeš a skúsiš si to vybaviť sama.

   • Eva Mihalova

    Ahoj Mike,
    Dakujem ti velmi pekne za info. Urcite ti dam vediet, ako to dopadlo. Oslovila som aj vasenaroky.cz.
    A esta jedna otazka, ako sa dostanem k potvrdeniu od Vuelingu, ze sa zrusil let?
    Dakujem pekne za pomoc.
    Eva

   • Mike

    Ahoj Eva, no to neviem úplne presne. Niekedy je dobré sa spýtať personálu na letisku, ale to nie je písomné. Skús im napísať na zákaznícku linku, že aký bol dôvod a uvidíš, čo ti napíšu. Kolegovi totižto easyJet zrušil let z Ibizy, zamestnanci na letisku mu povedali, že to bolo kvôli neskorému príletu lietadla z inej destinácie. Poskytli im pomoc, ubytko, prebookovali ich na iný let, no keď neskôr riešil kompenzáciu, začali mu tvrdiť, že to bolo kvôli počasiu, čo je považované za mimoriadne okolnosti a teda nárok na kompenzáciu by mu zanikol.

   • Eva Mihalova

    Ahoj Mike,
    Takto pred rokom som ta prosila o pomoc pri zrušenom lete do Barcelony s finálnou destinaciou Lisabon spoločnosťou Wueling.
    Tvoje rady mi veľmi pomohli a nakoniec spoločnosť vasenaroky.cz súdne úspešne získali náhradu, ktorá mi prišla tento týždeň.
    Podľa sumy, ktorá mi prišla na účet a zohľadnení 25% provízie, si myslím, že som dostala 250 kompenzáciu a preplatenie všetkých leteniek (aj pôvodných aj novej).

    Dakujem ti veľmi pekne ešte raz za tvoje rady a želám ti vsetko dobre.
    Eva

   • Mike

    Ahoj Eva, ďakujem veľmi pekne za správu, veľmi ma potešila. Trochu ma prekvapilo, že to trvalo až rok, ale zrejme to bolo normálne na súde. Aká bola komunikácia zo strany vasenaroky.cz?

 12. Sandra

  Ahoj Mike, dakujem velmi pekne za Tvoju odpoved. Teraz nam uz ostava len dufat, ze v case nasho letu nebude nikto strajkovat a my sa prepravime tak ako sme si naplanovali. Kazdopadne aj ubytko si uz vyberame tak, aby nam peniaze zan vratili aj v pripade, ze ho odvolame do 24 hodin pred planovanym vyletom. Skoda, ze to clovek musi takto riesit a Ryanair so svojimi sluzbami rozhodne nie je moja prva volba, ale ked chce clovek cestovat za ake-take prijatelne naklady, tak mu asi neostava vela moznosti.
  Super, ze sa tejto teme venujes. Este raz vdaka. :-)
  Sandra

 13. Sandra

  Ahoj Mike, s rastucim poctom strajkov spolocnosti Ryanair mam na Teba jednu otazku tykajucu sa zrusenia ich letov prave z tohto dovodu. V Tvojom vysvetleni europskej pravnej upravy pises, ze clovek nema narok na kompenzaciu ceny letenky v pripade neplanovaneho strajku. Ako mam tomu rozumiet? Staci, ze zamestnanci oznamia spolocnosti povedzme 24 hodin vopred, ze budu strajkovat a vtedy je uz strajk planovany a teda ja mam narok na kompenzaciu? Existuju v leteckej doprave vobec neplanovane strajky? Ak ano, znamena to, ze su to len tie strajky, kedy v den D odmietnu zamestnanci letiet a vtedy sa uplatni EU nariadenie tak, ze cestujuci nemaju narok na kompenzaciu? Vopred dakujem za Tvoje rady a vysvetlenie.

  • Mike

   Ahoj Sandra, máš pravdu, je to trochu zložitejšie, než to vyzerá. Ryanair napríklad koncom júla 2018 vyhlásil, že cestujúcich na letoch zrušených kvôli štrajku odškodňovať nebude. Mnohé zdroje však uvádzajú, že štrajk zamestnancov nie je dôvodom na odmietnutie kompenzácie, iba štrajk pozemného personálu, keďže ten nedokáže letecká spoločnosť ovplyvniť. Ryanair to ale zjavne vidí inak. Naopak napríklad spoločnosť Vašenároky.cz, ktorá sa venuje vymáhaniu odškodného, na svojej stránke uvádza, že štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti nie je mimoriadnou okolnosťou a letecké spoločnosti by teda mali platiť…asi bude treba počkať na prvý verdikt Európskeho súdneho dvora, ktorý tieto situácie uvedie na správnu mieru…

 14. Zlatica

  Vďaka za informácie, veľmi pomôžu, dnes sme sa vrátili z Paríža, Austrian airlines zrušil let do Viedne, dozvedeli sme sa to na letisku po odovzdaní batožiny. Presunuli nás na druhý deň popoľudní, síce zabezpečili hotel aj stravu, ale dosť nám to narušilo pracovné povinnosti, preto chcem požiadať o finančnú kompenzáciu. Suma 250,- eur je predpokladám na osobu, násobené tromi, to už stojí za trochu námahy.

  • Mike

   Ahoj Zlatica, uviedli aj dôvod, prečo bol let zrušený? V každom prípade môžeš podať sťažnosť, resp. žiadosť o kompenzáciu, ale na webe to nemajú také jednoduché ako niektoré iné spoločnosti (napr. British Airways). Musíš použiť ich štandardný kontaktný formulár, zvolil by som možnosti Slovakia/Complaint/Before Trip/Other issue. Ďalej už musíš vyplniť všetky info o tebe a o lete. Po odoslaní by si mala dostať Reference Number, ktoré si poznač a používaj v ďalšej komunikácii s AUA.

   https://www.austrian.com/Contact/Suggestions%20and%20comments/Suggestions%20and%20comments%20form.aspx

   Prípadne môžeš využiť ten štandardný formulár (anglickú verziu) a poslať im to poštou:

   Austrian Airlines
   Feedback Management
   P.O.Box 33
   AT-1300 Vienna Airport

   Tretia možnosť je nechať všetky starosti na firmu, ktorá sa týmto zaoberá, avšak dostaneš iba cca 187 EUR (čo sú ale stále v podstate peniaze za nič). Na stránke treba potom kliknúť hore vpravo na Zadať prípad:

   http://bit.ly/2kzrBM7

   • zlatica

    Použila som formulár na stránke Austrian, potvrdili mi mailom prijatie a čakáme. Keď sa podarí, dám info.

   • Mike

    Super, budem sa tešiť a držím palce!

   • Zlatica

    Takže Austrian ešte chcel plnú moc od spolucestujúcich, že chceme peniaze na jeden účet, v deň zaslania plnej moci ako príloha na webe prišiel mail, že medzinárodný prevod peňazí z administratívnych dôvodov bude trvať tri týždne a o dva dni boli peniažky na účte.

   • Mike

    Skvelá správa, takže to všetko vyšlo…gratulujem a ďakujem za spätnú väzbu…;)

 15. Alena

  Ahoj Mike,
  prosila by som ta o pomoc. Pred mesiacom som cestovala s mamou a synom z Rima do Viedne a zrusili nam let. Mali sme letiet 8.8.2018 o 21:30 a zrazu nam let zrusili a automaticky nas hodili na let na druhy den o 8:45. Citala som stranky na nete a nasla som ten formular podla europskych noriem 261/2004 a vyplnila som ho. Len teraz neviem kde to mam poslat. Ci mailom ci postou a nemam spravne adresy. Bola to spolocnost Eurowings. Vedel by si mi pomoct??
  Dakujem ti velmi pekne za pomoc a radu.
  Alena

  • Mike

   Ahoj Alena, pozeral som to, ale Eurowings nemá online formulár. Treba im to preto poslať poštou, vypĺňala si anglický formulár? Kontaktná adresa spoločnosti je:

   Eurowings GmbH
   c/o Eurowings Aviation GmbH
   Waldstraße 249
   51147 Cologne
   Germany

   Ak by neodpovedali, v ďalšom kroku sa bude treba obrátiť na nemeckú obchodnú inšpekciu. Ak by si mala ešte nejaké otázky, kľudne mi napíš na blog@cestujemeposvete.sk.

   • Alena

    Ahoj Mike,
    Ja som vdacna za akukolvek pomoc. Tak som vyplnila ten online formular, co si mi poslal link na tu nemecku typujem ze obchodnu inapekciu. Odpisali mi ze je moja staznost zaevidovana a ze to poslali na vyjadrenie do leteckej spolocnosti. Vraj ma budu kontaktovat do 3 mesiacov. Tak som zvedava. Vo februari sa ti ozvem ako to pokracuje dalej.
    Dakujem zatial velmi pekne

   • Mike

    Super, tak držím palce ;)

 16. Veronika

  Ahoj Mike,
  Rodicom a sestre zrusili let z Budapesti do Toronta a dostali nahradny let o den neskor. Ubytovanie v hoteli, strava a transfer z letiska do hotela a spat boli zabezpecene. Aj napriek tomu si myslim, ze maju narok na fin. kompenzaciu, kedze islo o tak dlhy let a museli cakat takmer 24hod (o zruseni sa dozvedeli az ked prisli na letisko v ten den). Existuje nejaky online formular pre letecku spolocnost Air Canada? Akosi sa k tomu neviem dopatrat. Alebo mozeme pouzit EN verziu formularu z clanku?
  Dakujem velmi pekne za pomoc
  Veronika

  • Mike

   Ahoj Veronika, ak nebol let tvojich rodičov zrušený z dôvodu mimo kontroly Air Canada (rozhodnutia manažmentu letovej prevádzky, nestabilná politická situácia a bezpečnostné riziká, zlé počasie, štrajk na letisku alebo neplánovaný štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti), tak určite majú nárok na kompenzáciu (2 x 600 EUR). Na stránke Air Canada tieto informácie majú uvedené na tejto stránke (skús napríklad prvý odkaz pod Germany). V uvedenom dokumente sa uvádza link na online formulár zákazníckej podpory, ktorý si ale budeš musieť preklikať, keďže nemám potrebné informácie. Skús to a keby si sa v tom nevedela vysomáriť, kľudne mi napíš na blog@cestujemeposvete.sk všetky relevantné údaje a skúsim to ja…good luck ;)

   • Veronika

    Super, skusime to cez ten online formular :) Dakujem este raz za pomoc. Veronika

 17. Marta

  Ahoj Mike, píšem ti z toho istého dôvodu ako moja sestra Oľga.Bola som jednou s cestujúcich do Singapuru s omeškaným letom. Vedúci mi tiež nevybavil kompenzáciu za meškanie, tvrdil, že nemá naše splnomocnenie, hoci ho nikdy nepýtal, preto sa cítime oklamané. Chcela by som ťa poprosiť o radu, či si to môžem vybavovať, lebo už nemám tie moje letenky, ale číslo letenky mám aj všetky ostatné údaje tak ako moja sestra.
  Veľmi pekne ti ďakujem, prajem krásny deň. Marta

  • Mike

   Ahoj Marta, jasné, kľudne to skús…Oľge som posielal podrobný postup, ako ten formulár na stránke BA vyplniť, nech ti ho prepošle…to že nemáš letenky by nemalo vadiť, veď oni ťa v systéme majú…good luck ;)

 18. Oľga Moravčíková

  Oľga
  Ahoj Mike,
  prepáč, ale znova mám problém, s ktorým potrebujem poradiť. Ide o to,že my sme leteli ako skupina 35 ľudí. Letenky rezervoval vedúci skupiny a taktiež platil zo svojho účtu, na ktorý sme predtým poslali peniaze. Takže, keď som sa dovolala do BA tak o mne nevedeli, len o mene nášho vedúceho.Tento vybavil kompenzáciu pre väčšinu našej skupiny, ale mne a niektorým ďalším nie, lebo sme vraj kritizovali jeho organizáciu zájazdu.Lenže vybavoval vraj cez sprostredkovateľa s 25% zrážkou. Ja ale nesúhlasím so sprostredkovateľom a chcem to riešiť priamo s BA. S tým zase nesúhlasí on. Ako presvedčiť a postupovať s BA, aby jednali so mnou. Možné to asi je, lebo sprostred. firma mi oznámila, že oni to vedia vybaviť aj bez neho. Potrebujú len naše letenky ako dôkazový materiál pre BA.
  Prosím Ťa, pozri sa na to a poraď nám, čo máme robiť.
  Oľga

  • Mike

   Ahoj Oľga, podľa mňa (a ide skutočne iba o môj názor) je irelevantné, kto je hlavný cestujúci a kto fyzicky zaplatil za letenky. Ak si uvedená ako jedna z cestujúcich a dostavila si sa na odbavenie, vzťahuje sa na teba nariadenia č. 261/2004:

   Článok 3
   Pôsobnosť

   1. Toto nariadenie sa uplatňuje:
   a) pri cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného na území členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy;
   b) pri cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy, pokiaľ im nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva;.

   2. Odsek 1 sa uplatňuje za podmienky, že cestujúci:
   a) majú potvrdenú rezerváciu na príslušný let a s výnimkou prípadu zrušenia uvedeného v článku 5, sa dostavili na odbavenie,
   – ako je určené a v čase, ktorý vopred písomne (vrátane elektronických prostriedkov) stanovil letecký dopravca, cestovná kancelária alebo splnomocnený cestovný agent,
   alebo ak nie je stanovený žiadny čas,
   – najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu; alebo
   b) boli leteckým dopravcom alebo cestovnou kanceláriou prepísaní z letu, na ktorý mali rezerváciu na iný let, bez ohľadu na dôvody.

   To znamená, že pri komunikácii s BA by som uvádzal svoje meno s poznámkou, že skupinová letenka bola vystavená na toho vášho vedúceho. V tom formulári môžeš uviesť kód rezervácie a priezvisko vedúceho, ďalší krok ale nevidím. Prípadne sa dá ísť aj cestou manuálneho vypĺňania informácií o letoch. Čiže podľa mňa by tam nemal byť problém, mali by ťa vedieť identifikovať. Prípadne mi napíš na blog@cestujemeposvete.sk kód rezervácie a priezvisko vedúceho, resp. tvoju letenku nejaké informácie o tých letoch, skúsim si to preklikať a napíšem ti…

 19. Oľga Moravčíková

  Ahoj Mike,
  konečne som našla niekoho, kto mi bude vedieť poradiť, teda aspoň dúfam.
  10.03.2018 sme sa vracali zo Singapúru do Londýna letom BA 12, ktorý meškal viac ako 3 hodiny. Následne na to sme nestihli let do Viedne o 6.25 hod., takže sme leteli až o 13.30 hod všetko cez BA. Viem,že nárok na kompenzáciu mám, lebo kolegovia, ktorí leteli so mnou si to už vybavili cez sprostredkovateľov.
  Mňa by však zaujímalo, kam mám poslať túto svoju sťažnosť a žiadosť o kompenzáciu, ak nechcem využiť služby sprostredkovateľa.
  Buď taký dobrý a pošli mi email alebo nejakú inú adresu na BA, kam mám tieto dokumenty poslať. Vopred ďakujem Oľga
  odpovedať

  • Mike

   Ahoj Oľga, toto sa líši od spoločnosti k spoločnosti, ale klasické aerolinky zvyčajne majú vlastný online formulár, ktorý treba vyplniť. Tak tomu je aj v prípade BA. Klikni sem a vyber „Claim expenses or compensation“ v časti „Make a new complaint or claim“. Potom už postupuj podľa inštrukcii na obrazovke.

 20. Iveta

  Ahoj,
  podala som na Ryanair žiadosť o vrátenie ceny leteniek za zrušený let, problém však je, že to boli 2 letenky (resp. na 2 osoby) na spoločnej rezervácii a ja som pri žiadosti o vrátenie peňazí napísala meno iba jednej osoby. Dá sa to ešte nejako opraviť? Prípadne, ako by som teraz mala postupovať, aby vrátili peniaze za letenku aj druhej osobe ?

  • Mike

   Ahoj Iveta, nie som si úplne istý, ale asi by som podal aj druhú žiadosť o vrátenie ceny tej istej letenky, ale v mene tej druhej osoby.

 21. jana

  ahoj. ja by som sa chcela opýtať. nám zrušili let z Hurghady. Tým pádom, že letecká spoločnosť nemá Európsku licenciu nemám nárok na odškodné?

  • Mike

   Ahoj Janka, nie je to tak, nárok na odškodnenie má aj pasažier na lete z EÚ do destinácie mimo EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ, resp. krajiny mimo EÚ. Skús poslať nejaké detaily (kedy ste mali letieť, o akú leteckú spoločnosť išlo, kedy vám oznámili zrušenie letu, čo vám ponúkli ako náhradu, atď.). Môžeš aj na e-mail blog@cestujemeposvete.sk.

 22. paulina b

  Ahoj, čítam práve tvoj príspevok an blogu cestujemeposvete.sk kde píšeš o kompenzácií za zrušený let. Práve sa mi stala rovnaká situácia a za zrušený let nemám na kompenzáciu nárok (myslím tých 250eur) peniaze za letenku mi vrátia. Ide o to že som mala zabookované ubytovanie cez booking.com a hotel kde som mala ostať, si za zrušenie/zmenu termínu pýta plnú sumu. Napísala som mail a priložila aj potvrdenie zrušenia letu. Mám nárok na vrátenie plnej sumy za ubytovanie, i keď to je chyba leteckej spoločnosti? ďakujem za odpoveď. :)

  • Mike

   Ahoj Paulina, to je veľmi nemilá situácia, no obávam sa, že oficiálne nemáš nárok na žiadnu kompenzáciu za iné výdavky, ktoré sú spojené s tvojím zrušeným letom (hotel, autopožičovňa, atď.). Dôležité je, kedy si mala letieť a kedy ti oznámili, že rušia tvoj let (ale to si si asi checkovala). Čo sa týka toho hotela, mala si zarezervovanú cenu bez možnosti vrátenia peňazí? Aj napriek tomu by som čakal, že budú aspoň trochu ústretovejší…:-o Nejaký neskorší let nevieš využiť (že by ti nevracali cenu letenky, ale prehodili ťa na iný let)?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Booking.com