IJhaven

Cestujeme po svete

SAIL Amsterdam 2015

Toto úžasné časozberné video zachytáva premávku vo východnom prístave v Amsterdame počas špeciálneho námorného podujatia SAIL Amsterdam. To sa koná každých päť rokov a jeho základnou…

Vaše nároky.sk - Kompenzácia za zrušený let
VAŠE NÁROKY.SK - KOMPENZÁCIA ZA ZRUŠENÝ LET