Ekológia

Cestujeme po svete

Nie je už neskoro?

Dvaja mladí umelci pohyblivých obrázkov, Martin Schulte alias @suledsgn a Martin Kubečka alias @nomartin.black, združení pod značkou Maze Media, zverejnili na YouTube mimoriadne pútavé virálne video, ktoré…

Vaše nároky.sk - Kompenzácia za zrušený let
VAŠE NÁROKY.SK - KOMPENZÁCIA ZA ZRUŠENÝ LET