Charleroi

Cestujeme po svete

Brusel, Belgicko

Za najbližšiu destináciu, ktorú navštívime, sme si zvolili Brusel, hlavné mesto Belgicka a Európskej únie. Vďaka prítomnosti medzinárodných inštitúcií sa v Bruseli neustále miešajú rozmanité jazyky, kultúry a tradície.

Vaše nároky.sk - Kompenzácia za zrušený let
VAŠE NÁROKY.SK - KOMPENZÁCIA ZA ZRUŠENÝ LET