Amsterdam

Cestujeme po svete

SAIL Amsterdam 2015

Toto úžasné časozberné video zachytáva premávku vo východnom prístave v Amsterdame počas špeciálneho námorného podujatia SAIL Amsterdam. To sa koná každých päť rokov a jeho základnou…

ClaimCloud - Kompenzácia za zrušený let
CLAIMCLOUD - KOMPENZÁCIA ZA ZRUŠENÝ LET