CestopédiaLetecká doprava

Kompenzácia za zrušený let

Od roku 2004 sú práva cestujúcich v leteckej doprave upravované v rámci Európskej únie nariadením č. 261/2004. Toto nariadenie rieši pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim, ktorých let meškal alebo bol zrušený a ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla. Napriek tomu, že od prijatia tohto nariadenia uplynulo už viac ako 13 rokov, stále mám pocit, že o možnosti získania kompenzácie za meškanie alebo zrušenie letu vie iba málokto. Po (takmer) osobnej skúsenosti som sa preto rozhodol napísať článok, aby sa o svoje práva začalo zaujímať viac ľudí.

Pri využívaní služieb leteckých spoločností v rámci Európskej únie máte ako cestujúci určité práva, pri porušení ktorých vám vzniká nárok na určitú formu kompenzácie zo strany leteckej spoločnosti. Týka sa to najmä situácií, keď vám letecká spoločnosť neoprávnene odmietne nástup do lietadla, keď váš let mešká alebo je zrušený, keď vás letecká spoločnosť svojvoľne preradí do vyššej alebo nižšej triedy, prípadne keď sa vám počas letu stratí alebo omešká batožina. Všetky tieto situácie upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004. Práva cestujúcich sa uplatňujú pri nasledujúcich letoch:

 • všetky lety v rámci EÚ bez ohľadu na pôvod leteckej spoločnosti
  (napr. Bratislava – Londýn s Ryanair alebo Viedeň – Barcelona s Air China)
 • všetky lety z EÚ do destinácie mimo EÚ bez ohľadu na pôvod leteckej spoločnosti
  (napr. Londýn – New York s British Airways alebo s American Airlines)
 • všetky lety do destinácie v EÚ prevádzkovaných leteckou spoločnosťou z EÚ
  (napr. Los Angeles – Viedeň s Austrian Airlines, ale nie New York – Londýn s American Airlines)

predstavuje 28 členských štátov EÚ a tieto štáty.

Zrušený let

Pod zrušením letu sa myslí, ak sa zruší váš pôvodný let a presunú vás na iný, ak vaše lietadlo odletelo, no muselo sa vrátiť späť a vás presunuli na iný let, prípadne ak lietadlo doletí na iné konečné letisko, než aké máte uvedené na letenke. Posledný prípad sa považuje za zrušenie letu, iba ak ste s presmerovaním letu na letisko vašej konečnej destinácie alebo inej destinácie nesúhlasili, resp. ak letisko príletu neobsluhuje to isté mesto alebo región. V opačnom prípade sa obe situácie považujú za meškanie.

Ak sa váš let zruší, od leteckej spoločnosti si môžete nárokovať bezplatnú pomoc a starostlivosť, náhradu výdavkov alebo alternatívny let a v určitých prípadoch aj finančné odškodnenie.

Bezplatná pomoc a starostlivosť

Povinne poskytovaná pomoc zahŕňa:

 • občerstvenie a stravu
 • ubytovanie (ak vám bola rezervácia presunutá a musíte čakať jeden alebo viac dní)
 • prepravu do ubytovania a späť na letisko
 • 2 telefonické hovory, telexy, faxy alebo e-maily

Ak vám pomoc/starostlivosť poskytnutá nebola a museli ste si napríklad jedlo a pitie (v rozumnej a vhodnej miere) zabezpečiť sami, odložte si účtenky, keďže môžete od prepravcu žiadať ich preplatenie. To isté platí aj v prípade ubytovania, keďže pri veľkých výpadkoch vám letecká spoločnosť s najväčšou pravdepodobnosťou nebude schopná pomôcť s jeho rezerváciou. Nečakajte však, že vám v plnej výške preplatia luxusný a drahý hotel, ak existuje cenovo dostupnejšia alternatíva. V takom prípade je dôležité mať aspoň nejakú dôkazovú dokumentáciu.

Náhrada výdavkov alebo alternatívny let

V prípade odmietnutia nástupu do lietadla alebo zrušenia letu vám prepravca musí ponúknuť jednu z týchto možností:

 • náhradu výdavkov na letenku a pri prípojných letoch aj čo najskorší návrat na letisko miesta odletu
 • čo najskoršie presmerovanie do konečnej destinácie
 • presmerovanie do konečnej destinácie v neskoršom termíne za porovnateľných podmienok (v závislosti od voľného miesta)

Z vyššie uvedených možností si môžete vybrať vždy iba jednu. Ak vám letecká spoločnosť neponúkne alternatívny let alebo návrat, musí vám preplatiť náklady na letenku. Ak vám neponúkne možnosť alternatívneho letu a jednostranne sa rozhodne, že vám preplatí pôvodnú letenku, spolu s ňou vám musí preplatiť aj prípadný cenový rozdiel pri novej (porovnateľnej) letenke.

Finančné odškodnenie

Za určitých podmienok máte v prípade zrušenia letu nárok aj na finančné odškodnenie, ktorého výška závisí od vzdialenosti letu:

 • 250 EUR pri letoch do 1 500 km
  (125 EUR ak do konečnej destinácie doletíte s max. 2-hodinovým meškaním)
 • 400 EUR pri letoch nad 1 500 km v rámci EÚ a ostatných letoch od 1 500 do 3 500 km
  (200 EUR ak do konečnej destinácie doletíte s max. 3-hodinovým meškaním)
 • 600 EUR pri letoch dlhších ako 3 500 km
  (300 EUR ak do konečnej destinácie doletíte s max. 4-hodinovým meškaním)

Ak vás letecká spoločnosť informuje o zrušení letu viac ako 14 dní vopred, nárok na odškodnenie nemáte. To isté platí aj v prípade, ak vás informuje 2 týždne až 7 dní vopred a zároveň vám ponúkne alternatívny let s odletom do 2 hodín pred pôvodným termínom odletu a príletom do 4 hodín po pôvodnom čase príletu. Nárok na odškodnenie rovnako nemáte ani v prípade, ak sa o zrušení letu dozviete menej ako 7 dní pred odletom, no letecká spoločnosť vám ponúkne alternatívny let, ktorým odletíte max. 1 hodinu pred pôvodným termínom odletu a do konečnej destinácie neprídete neskôr ako 2 hodiny po pôvodne plánovanom čase príletu.

Rovnako si finančné odškodnenie za zrušený let nemôžete uplatňovať ani v prípade mimoriadnych okolností, ktoré sú mimo kontroly leteckej spoločnosti:

 • rozhodnutia manažmentu letovej prevádzky (zvýšená premávka na letisku, nedostupnosť odletovej dráhy, ale nie neskorý prílet lietadla danej leteckej spoločnosti)
 • nestabilná politická situácia a bezpečnostné riziká
 • zlé počasie (nie počasie ovplyvňujúce prílet vášho lietadla z inej destinácie)
 • štrajk na letisku alebo neplánovaný štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti
 • stret s vtákom a nútený návrat na zem
 • núdzová zdravotná situácia na palube lietadla

Väčšina technických problémov zistených počas údržby lietadla alebo spôsobených jeho nedostatočnou údržbou, prípadne náraz mobilných nástupných schodíkov do lietadla nie sú považované za mimoriadne okolnosti.

Aby sme si to zhrnuli, nárok na odškodnenie máte vtedy, ak vás o zrušení letu prepravca informuje menej ako 14 dní pred odletom a neposkytne vám vhodnú alternatívu. Dokazovaciu povinnosť o dostatočnom informovaní má letecká spoločnosť.

Žiadosť o finančné odškodenie

Svoje práva by ste si vždy mali uplatňovať najskôr u svojho leteckého prepravcu. Využiť na to môžete buď príslušný formulár na stránke leteckej spoločnosti alebo ich zákaznícku linku, prípadne jednotný formulár na sťažnosti o porušení práv cestujúcich v leteckej doprave (SK alebo EN verzia). Ja som svoju sťažnosť podal online na stránke prepravcu, no pripojil som k nej aj vyplnený jednotný formulár. Formulár je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ vrátane slovenčiny a je v podstate jednoduchý, s jeho vyplnením by ste preto nemali mať žiadne problémy. Dôležité je, aby ste si až do vyriešenia vašej sťažnosti uschovali všetky potrebné dokumenty (palubnú vstupenku, potvrdenie rezervácie, informáciu o zrušení letu, účtenky za taxíky, občerstvenie a ubytovanie).

Ak prepravca na vašu sťažnosť nereaguje, môžete sa obrátiť na príslušný kontrolný orgán v krajine, kde k porušeniu došlo (napr. v prípade odletu z Viedne to bude Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte). Ak prepravca na vašu sťažnosť reagoval, no jeho odpoveď vás neuspokojila, svoju sťažnosť môžete riešiť mimosúdnou cestou, prípadne prostredníctvom internetu cez platformu na riešenie sporov online (v prípade leteniek zakúpených online). V prípade letov poskytovaných jedným prepravcom v rámci EÚ môžete svoju sťažnosť podať na vnútroštátny súd v mieste príletu alebo odletu, resp. v krajine, kde je prepravca zaregistrovaný.

Nechajte sa hádať iných

Ak sa do procesu žiadosti o kompenzáciu nechcete púšťať sami, môžete využiť služby niektorej zo spoločností, ktoré majú „hádky“ s leteckými spoločnosťami ako jednu zo svojich podnikateľských aktivít. Napr. spoločnosť Vaše nároky.sk váš prípad zhodnotí a ak zistí, že máte na odškodnenie nárok, vášho prípadu sa ujme jeden z ich advokátov a celý proces absolvuje za vás. Výhodou je, že s celou žiadosťou o kompenzáciu nebudete mať žiadnu starosť. Nevýhodou zasa, že vám spoločnosť zo získanej kompenzácie strhne svoju províziu vo výške 25 %, čiže napríklad z kompenzácie vo výške 250 EUR vám zostane 187,50 EUR. Províziu firme platíte iba vtedy, keď sa im podarí pre vás kompenzáciu reálne získať, čo je ďalšou výhodou takejto spolupráce.

Pár slov na záver

Pri žiadosti o finančné odškodnenie za zrušený let sa obrňte trpezlivosťou. Celý proces môže trvať od niekoľkých týždňov do viacerých mesiacov, keďže pravidlá EÚ nestanovujú lehotu na zaplatenie kompenzácie.

Na záver jedna pozitívna informácia: o finančné odškodnenie/kompenzáciu za zrušený let môžete žiadať až 3 roky spätne. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa spýtajte v komentároch – ak budem vedieť, pomôžem…;)

Foto: Skyscanner.net

Články autora:

(ne)Prekvapivo milujem cestovanie, predovšetkým lietanie, lietadlá akéhokoľvek druhu a kvalitné hotely. Pracujem ako prekladateľ, no baví ma aj online marketing a po večeroch si tu vypisujem články o cestovaní. Prajem hladké čítanie...;)

2 komentáre

 1. paulina b

  Ahoj, čítam práve tvoj príspevok an blogu cestujemeposvete.sk kde píšeš o kompenzácií za zrušený let. Práve sa mi stala rovnaká situácia a za zrušený let nemám na kompenzáciu nárok (myslím tých 250eur) peniaze za letenku mi vrátia. Ide o to že som mala zabookované ubytovanie cez booking.com a hotel kde som mala ostať, si za zrušenie/zmenu termínu pýta plnú sumu. Napísala som mail a priložila aj potvrdenie zrušenia letu. Mám nárok na vrátenie plnej sumy za ubytovanie, i keď to je chyba leteckej spoločnosti? ďakujem za odpoveď. :)

  • Mike

   Ahoj Paulina, to je veľmi nemilá situácia, no obávam sa, že oficiálne nemáš nárok na žiadnu kompenzáciu za iné výdavky, ktoré sú spojené s tvojím zrušeným letom (hotel, autopožičovňa, atď.). Dôležité je, kedy si mala letieť a kedy ti oznámili, že rušia tvoj let (ale to si si asi checkovala). Čo sa týka toho hotela, mala si zarezervovanú cenu bez možnosti vrátenia peňazí? Aj napriek tomu by som čakal, že budú aspoň trochu ústretovejší…:-o Nejaký neskorší let nevieš využiť (že by ti nevracali cenu letenky, ale prehodili ťa na iný let)?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


KÚPTE SI TÚTO SKVELÚ KNIŽKU NA MARTINUS.SK